MHK Marketing­concepten

Onze merken

Regio-overschrijdend en doelgroepgericht

Doelgroepspecifieke marketingconcepten vormen een belangrijke succesfactor. Succesvolle bedrijven kenmerken zich door een nauwkeurige definitie van hun klantengroep, die ze vervolgens gericht benaderen. Met deze concepten heeft u de mogelijkheid om de zeer diverse groepen kopers gericht te benaderen. Tegelijkertijd leidt de gemeenschappelijke presentatie met een gezamenlijk merk ook tot de vorming van een uniform, herkenbaar imago. Zo wordt het imago van de individuele bedrijven versterkt en wordt ook de zichtbaarheid van de bedrijven voor de consument vergroot. Door middel van regio-overschrijdende reclame en uniforme marketingconcepten, die toegesneden worden op de plaatselijke partner, zorgt MHK Nederland er bovendien voor dat de merken steeds voldoende exposure hebben in alle relevante doelgroepen.

Wij versterken uw presentatie.

Flexibiliteit en diversiteit (overzicht)

Wij hebben het laatste jaar veel nagedacht over de vraag hoe u als ondernemer uw klanten nog beter kunt benaderen. Hiervoor hebben wij diverse marketingconcepten ontwikkeld. Alle deelnemers aan een marketingconcept profiteren van een sterke community en van de knowhow van vele partijen samen.