MHK International

Raad van Commissarissen

Onafhankelijke advisering en controle

De Raad van Commissarissen van MHK Group AG bewaakt en adviseert de Raad van Bestuur bij het leiden van de bedrijfsactiviteit. Om zijn taken uit te voeren omvat de Raad van Commissarissen onafhankelijke deskundigen op uiteenlopend gebied, die tezamen beschikken over de benodigde kennis en competenties. Voor fundamentele besluiten is toestemming van de Raad van Commissarissen vereist. De Raad van Commissarissen legt de informatie- en mededelingsverplichtingen van de Raad van Bestuur vast, benoemt de leden van de Raad van Bestuur en plant samen met de Raad van Bestuur de opvolging van bestuursleden op lange termijn. De Raad van Commissarissen controleert op regelmatige basis de efficiëntie van de Raad van Bestuur.

Leden van de Raad van Commissarissen:

Prof. Rainer Kirchdörfer
Meinhard Mundt
Dr. Kurt-Ludwig Gutberlet
Jörg Hashagen
Emmerich Müller
Dr. Oliver Streit