MHK International

Raad van Bestuur

Wij staan sterk en moedig voor de toekomst.

Deskundig management

De Raad van Bestuur heeft een leidinggevende en toezichthoudende functie en geeft op eigen verantwoordelijkheid leiding aan de onderneming. De taken van de Raad van Bestuur van MHK Group AG omvatten met name de strategische leiding, allocatie en verdeling van resources, financiële verslaglegging, risk management en controle van MHK Group AG.

De leden van de Raad van Bestuur:

Werner Heilos

Wolfgang Becker

Frank Bermbach

Dr. Olaf Hoppelshäuser

Kirk Mangels