Dienst­verlening

Financiële service

Wij geven onze klanten het beste perspectief dat er bestaat: het perspectief op succes.

Goed uitgekiend met MHK Nederland

Voordelige showroomfinanciering

Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle verkoop is een up-to-date presentatie van uw keukens en een eigentijds assortiment. MHK Nederland biedt u de mogelijkheid van huurkoop als voordelige financieringswijze voor de showroom. Hiermee kunt u uw keukens en elektrische apparaten gedurende de gehele levensduur voordelig financieren. De lage kosten en maandbedragen van financiering door middel van huurkoop versterken bovendien de liquiditeit van uw bedrijf.

Uw voordeel:

  • geen bankkrediet nodig;
  • geen belasting van uw liquiditeit;
  • duidelijke, vaste maandtermijnen;
  • een passende financieringsvorm;
  • vervroegde aflossing is mogelijk zonder kosten.

MHK-Investeringsprogramma

Wie zelfstandig wil worden, van standplaats wil veranderen of zijn showroom wil verbouwen zodat deze weer aan de eisen van deze tijd voldoet, heeft kapitaal nodig. Met ons unieke investeringsprogramma, bedoeld voor zowel starters als bestaande ondernemers, zorgen wij van MHK Nederland voor duurzame groei.

MHK-Kapitaalvoorzieningsplan

Als zelfstandige ondernemer heeft u veel vrijheden en mogelijkheden om waarborgen te scheppen voor uw eigen toekomst. MHK Nederland voegt hier een nieuwe component aan toe, die in deze branche uniek is: het kapitaalvoorzieningsplan. Hiermee kunt u tegen aantrekkelijke voorwaarden vermogen opbouwen waarmee u later - normaal gesproken aan het eind van uw werkzame leven - meer mogelijkheden heeft.

Ons kapitaalvoorzieningsplan wordt gekenmerkt door:

  • een betaalbare eigen bijdrage;
  • een aantrekkelijke rente (MHK-Kapitaalvoorzieningscertificaten van CRONBANK);
  • 100% veilige belegging, aangezien er geen sprake is van koersschommelingen;
  • extra 50% aanvullende rente;
  • uitbetaling vindt plaats aan het eind van het 65e levensjaar, bij overlijden van de deelnemer (dekking voor erfgenamen) of bij arbeidsongeschiktheid.